LAPP-konsernin uusi eurooppalainen juridinen yhtiömuoto

Matthias-Lapp 30613 highres

LAPP-konsernin uusi eurooppalainen juridinen yhtiömuoto - LAPP toimii nyt nimellä Lapp Holding SE. LAPP:n yhtiömuoto muutettiin 27. joulukuuta 2022 alkaen Lapp Holding AG:stä Lapp Holding SE:ksi.

Uuden yritysnimen, Societas Europaea (SE) myötä, kaapeli- ja liitäntäteknologian integroitujen ratkaisujen maailmanmarkkinajohtaja, tulee olemaan strategisesti joustavampi. "Juridinen muutos on yksi pitkän aikavälin vaihe yrityksen kehitysprosessissa ja sitouttaa LAPP:n entistä vahvemmin markkinoiden kansainvälisyyteen. Uusi juridinen SE muoto antaa organisaatiollemme puitteet kansainvälisen kasvumme hallintaan johdonmukaisesti ja kestävästi", Lapp Holding SE:n toimitusjohtaja Matthias Lapp kertoo.

Matthias Lapp korostaa, että yritysmuodon muutos on puhtaasti juridinen. Lapp Holding SE:n pääkonttori pysyy Stuttgartin Vaihingenissa, Saksassa. Tätä tukee myös LAPP:n strategia 2027, jossa selkeästi määritellään pitkän aikavälin kasvutavoitteet ja niihin liittyvät toimet. Pystyäkseen toimimaan nopeammin ja tehokkaammin voimakkaan kasvun myötä, LAPP on uudistanut myös organisaatiorakennettaan. "Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti" -moton mukaisesti tavoitteena on varmistaa, että paikalliset vahvuudet säilytetään, mutta samalla strategiaa ohjataan keskitetysti.