Katse tulevaisuuteen - LAPP strategia 2027

strategia-27-uutiset

Strategia 2027: Yhdessä saavutamme tavoitteemme!

Miksi yritys tarvitsee strategian? Vastaus tähän on ilmeinen, sillä vain selkeän yritysstrategian avulla voidaan asettaa ja saavuttaa tavoitteet. Paljon tärkeämpi kysymys, joka yritysten tulisi esittää itselleen, on kuitenkin seuraava: Onko työntekijät saatava mukaan strategian käsittelyyn – ja miksi näin on toimittava?

Yritysstrategia määrittää, mihin suuntaan jatkossa kuljetaan. Se kertoo, mikä on yhteinen päämäärä, jonka puolesta työskennellään ja joka on yhdessä saavutettava. Siksi on myös tärkeää viestiä strategiasta sekä kertoa, miten tavoitteisiin päästään. Yritysstrategiat sisältävät yleensä kaikki toimenpiteet, joilla varmistetaan keskipitkän ja pitkän aikavälin menestys.

Miten strategia kehitetään?
Ensinnäkin tarvitaan visio: Mihin tavoitteisiin pyritään? Sitten on kuvattava realistiset toimet, joilla tavoitteisiin päästään. Tämä muodostaa perustan konkreettisen toteutuksen operatiiviselle konseptille. 

Miten strategia toteutetaan?
Strategia auttaa jakamaan kokonaistavoitteen osa- ja välitavoitteiksi. Niitä voidaan hajauttaa osastoille ja yksiköille niin, että on selvää, mitkä tehtävät kuuluvat mihinkin vastuualueeseen matkalla kohti kokonaistavoitetta. Näin voidaan tehdä päätöksiä tai toimia, jotka koskevat yksittäisiä osastoja, päälliköitä tai työntekijöitä.

Miten strategiasta tiedotetaan?
Jotta strategiassa määritettyihin tavoitteisiin voidaan päästä, kaikilla työntekijöillä on oltava hallussaan tarvittavat tiedot. Vain ne, jotka tietävät, minne ollaan menossa, voivat menestyksekkäästi seurata perille johtavaa polkua. Tätä varten on välttämätöntä muotoilla selkeästi strategian tavoitteet ja tausta sekä viestiä niistä ymmärrettävästi. Strategian taustan ja yksittäisten toteutusvaiheiden pitäisi olla kaikkien ymmärrettävissä. Apua voi olla muutamasta selkeästä ohjaavasta periaatteesta.

Strategiaviestintä ei kuitenkaan pääty kaikille lähetettyyn sähköpostiviestiin ja muutamaan iskulauseeseen. Koko henkilöstön saamiseksi mukaan tarvitaan intranet-artikkeleita, työpajoja, Q&A-istuntoja tai muita tapoja, jotka mahdollistavat suoran vuoropuhelun työntekijöiden ja johdon välillä. Erilaiset viestintäkeinot, joilla toistetaan tietoa, tuottavat laajan ja syvällisen ymmärryksen. Ymmärrys puolestaan johtaa hyväksymiseen. Tämä on myös tavoitteena kolmannessa LAPP Learn Challengessa, jossa käsitellään yritysstrategian eri näkökohtia – ja periaatteessa myös LAPP:n uudessa Strategy 2027 -toimintaohjelmassa.

LAPP ottaa työntekijät aktiivisesti mukaan strategian toteuttamiseen
Strategy 2027 -toimintaohjelmassaan LAPP esittelee uuden strategian tuleville vuosille: Suuntaviitat on asetettu kasvulle, asiakaslähtöisyydelle ja laajentumiselle uusille liiketoiminta-alueille. Tunnuslause ”Reliably connecting the world” on entistä ajankohtaisempi, ja ”Asiakas ensin” -periaate on myös entistä keskeisemmässä asemassa. Jopa yrityksen perustaja Oskar Lapp asetti asiakkaiden tarpeet toiminnan keskiöön, ja kaikki innovaatiot syntyivät tästä lähtökohdasta. 

Strategy 2027 -toimintaohjelmassaan LAPP terävöittää näitä periaatteita voidakseen olla asiakkaittensa luotettava kumppani liitäntäteknologian alalla myös tulevaisuudessa. LAPP:sta on tulossa organisaatio, joka tarkastelee asioita entistä vahvemmin asiakkaidensa näkökulmasta. OneLAPP-kulttuurilla on tärkeä rooli tässä. Jokainen LAPP:n työntekijä kuuluu LAPP-perheeseen, jossa vallitsee luottamuksen ja yhteistyön kulttuuri. Siksi kolmas LAPP Learn Challenge keskittyy Strategy 2027 -toimintaohjelmaan, jotta kaikki OneLAPP-perheen jäsenet voivat seistä yhdessä strategian tavoitteiden takana ja ponnistella samaan suuntaan.

”Työntekijöillämme on keskeinen rooli Strategy 2027 -toimintaohjelman ja LAPP:n menestyksessä”, sanoo Matthias Lapp, Lapp Holding AG:n ja LA EMEA -alueen toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. ”Kolmannen LAPP LearnChallengen teemojen avulla haluamme kannustaa kaikkia ajattelemaan ja toimimaan Strategy 2027 -toimintaohjelman mukaisesti ja saavuttamaan tavoitteet yhdessä OneLAPP -konseptin mukaisesti.”

"Juuri näin!", Jyri Kontio, Lapp Connecton toimitusjohtaja toteaa. "Meille on ehdottoman tärkeää että olemme kaikki mukana strategiapolulla. Yksi lokaaleista tavoitteistamme on nimenomaan työntekijäkokemuksen parantaminen ja panostamme tähän tulevien vuosien aikana entistä enemmän", hän jatkaa. Vuoden 2023 puolella aloitamme koko konsernin laajuisella oppimisohjelmalla ja jatkamme mm. asiakasyhteistyön kehittämistä globaalien asiakkaidemme tueksi LAPP-konsernissa", hän lopettaa. 

LAPP Learn Challenge: Strategia 2027
Kolmannen LAPP Learn Challengen tavoitteena on saada kaikki LAPP-konsernin työntekijät mukaan uuden LAPP-yritysstrategian yksityiskohtien käsittelyyn. Keskeisten strategiaelementtien, välitavoitteiden ja toteutussuunnitelmien lisäksi tiedotetaan yritysstrategioiden tärkeydestä ja soveltamisesta. Työntekijöitä kannustetaan ajattelemaan ja toimimaan Strategy 2027 -toimintaohjelman mukaisesti.

Oppimis- ja ajatteluvirikkeillä luodaan kannustimia, jotka edistävät tavoitteiden toteutumista ja edistävät jokaisen yksilön osallistumista. Henkilökohtaiset oppimisvirikkeet virtuaalisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä tukevat elinikäisen oppimisen kulttuuria ja luottamusta LAPP:ssa.

 

Kiinnostuitko strategiamatkastamme? Lisätietoja saat toimitusjohtajaltamme Jyri Kontiolta, puh. 020 764 6010, jyri.kontio@lapp.com.