LAPPin kasvu huomattavaa haastavina aikoina - LAPP-konsernin vuosikatsaus 21/22

lapp press member-of-the-board-of-the-lapp-group stuttgart 2023-web2
Uusi kaapelin kertauskone Stuttgartin tehtaalla Saksassa.

Uusi kaapelin kertauskone Stuttgartin tehtaalla Saksassa.

31 prosenttia enemmän liikevaihtoa, 10 prosenttia enemmän työntekijöitä

Geopoliittisista ja taloudellisista haasteista huolimatta LAPP-konsernin tilikausi 2021/2022 (1.10.–30.9.) on jälleen kerran ollut menestyksellinen. Kaapeli- ja liitäntätekniikan integroituja ratkaisuja tarjoavan globaalin markkinajohtajan liikevaihto kasvoi 31,0 prosenttia 1 864 miljoonaan euroon. Henkilöstön määrä globaalisti kasvoi 10,2 prosenttia 5 055 työntekijään tilinpäätöspäivään 30.9.2022 mennessä. Tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 132,9 miljoonaan euroon.

”Olemme kääntäneet uuden lehden LAPP:ssa ja tehneet siitä vahvan ja tulevaisuuteen suuntautuneen yrityksen vaikeassa ympäristössä. Muutoksen ytimessä ovat innovaatiokykymme jatkuva vahvistuminen, palveluihin keskittyminen ja kokonaisvaltainen kulttuurin muutos, joka tekee yrityksestämme entistä nopeamman, ketterämmän ja kestävämmän”, LAPP-konsernin toimitusjohtaja Matthias Lapp korostaa. Matthias Lapp suhtautuu realistisesti kuluvaan tilikauteen (2022/2023). ”Viime vuosi oli todella haastava, mutta suoriuduimme siitä yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Odotamme saman kehityksen jatkuvan, sillä investoimme jatkuvasti tulevaisuuteen.”

Perustaltaan terve nettovarallisuus ja taloudellinen asema
Päättyneenä tilikautena 2021/2022 LAPP ylsi jälleen kerran edellistä tilikautta 2020/21 suurempaan liikevaihdon kasvuun. Liikevaihto kasvoi 441 miljoonaa euroa (+31,0 prosenttia) eli 1 864 miljoonaan euroon. Kuparin keskihinnan nousun osuus liikevaihdon kasvusta oli noin 6,5 prosenttia, ja kasvua vauhditti myös valuuttakurssikehitys (+1,9 prosenttia). Vaikka näitä kuparin ja valuuttakurssien vaikutuksia ei otettaisi huomioon, liikevaihto olisi silti kasvanut merkittävästi eli 22,6 prosenttia. ”Kasvu johtui pääasiassa kapasiteetin lisääntymisestä ja markkinaosuuden vahvistumisesta kohdemarkkinoillamme yhdessä markkinahintojen nousun kanssa. Oman lisänsä tähän toi toimitusketjujen yleinen voimistuminen, talousjohtaja Jan Ciliax selittää.

Konserni saavutti vahvaa kasvua kaikilla kolmella LAPP:n toiminta-alueella. Niistä tärkeimmällä eli EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka), jonka osuus konsernin liikevaihdosta on noin kaksi kolmasosaa, liikevaihto kasvoi 29,4 prosenttia 1 352 miljoonaan euroon. Amerikan alueella (Yhdysvallat, Meksiko, Kanada, Etelä-Amerikka) liikevaihto kasvoi 40,2 prosenttia 192 miljoonaan euroon. APAC-alueella (Aasia, Tyynenmeren alue, Oseania) taas liikevaihto kasvoi 32,7 prosenttia 320 miljoonaan euroon. LAPP:n keskimääräisen tilausmäärän ollessa 6,5 prosenttia liikevaihtoa suurempi tilauskanta oli tilinpäätöspäivänä 30.9.2022 356 miljoonaa euroa, mikä on merkittävästi enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 132,9 miljoonaan euroon ja myyntituotto 1,5 prosenttiyksikköä 7,1 prosenttiin. Kasvaneiden materiaali- ja logistiikkakustannusten aiheuttamaa merkittävää painetta katteisiin kompensoi tehtaiden parantunut kapasiteetin käyttöaste ja suhteessa selvästi vähäisempi henkilöstökulujen ja muiden kulujen kasvu. Omavaraisuusaste, joka oli 44,0 prosenttia, oli edellisvuotta korkeampi ja siis edelleen korkealla tasolla. ”LAPP:n nettovarallisuus ja taloudellinen asema ovat edelleen vakaat, joten voimme jatkaa strategisten toimien ja investointien toteuttamista asiakkaidemme eduksi tulevina vuosina”, Jan Ciliax vahvistaa.

Muutoksen tukipilarit LAPP:ssa

Uusi kaapelin kertauskone Stuttgartin tehtaalla Saksassa.

LAPP on kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Matthias Lapp, joka on aiemmin vastannut eniten liikevaihtoa tuottavasta EMEA-alueesta ja joka on 1.10.2022 lähtien ollut LAPP Groupin toimitusjohtaja, on ohjannut yhtiön menestyksekkäästi kasvu-uralle kaikilla tärkeillä toiminta-alueilla sekä käynnistänyt uusia ja rohkeita hankkeita. ”Perheyrityksemme tarvitsee raikasta ilmapiiriä ja vahvaa yrittäjyyttä jatkaakseen menestyksekästä kasvuaan. Haluamme olla edelläkävijöitä teknisesti ja kulttuurisesti. Siksi meidän on jatkuvasti asetettava itsemme koetukselle. Kun otetaan huomioon talouden ja yhteiskunnan nykyiset muutokset, tehtävä ei ole helppo, mutta se on sitäkin tärkeämpi”, Matthias Lapp sanoo. Muutoksen keskeiset tukipilarit ovat seuraavat:

 1. Suuret panostukset digitalisointiin
  LAPP investoi aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin kuluneena tilikautena entistä enemmän eli 40,2 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 25,8 miljoonaa euroa) Painopiste oli ohjelmistohankinnoissa ja digitalisointihankkeissa sekä toiminnanohjausjärjestelmän laajentamisessa automaation ja prosessien edelleen optimoimiseksi rahoituksen, henkilöstöhallinnon, valmistuksen, toimitusketjun, palvelujen ja hankintojen aloilla. Tärkeä virstanpylväs digitaalisessa muutoksessa on uusi verkkokauppa ja asiakasportaali, joiden toimintoja laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti. Lisäksi LAPP jatkaa tuotantolaitosten laajentamista ja automatisointia Ranskassa, Saksassa, Intiassa ja Kiinassa.

 2. Uutta teknologiaa ja uusia palveluja
  LAPP profiloituu innovatiivisten ratkaisujen tarjoajana ja teknologiajohtajana. Siksi perheyritys on organisoinut uudelleen maailmanlaajuisen tutkimuksen ja kehityksen toiminnot sekä laboratorio- ja testikeskustoiminnan. LAPP onkin jälleen kerran onnistunut tuottamaan innovaatioita, jotka vastaavat talouden ja teollisuuden kehityssuuntauksia:

  ZeroCM®-tekniikalla voidaan estää ei-toivotut häiriövirrat tuotantolaitoksissa.
  Kuntotarkastuspalvelun (Health Check Service) myötä LAPP laajentaa palvelutarjontaansa asiakkaille. Tämä palvelu auttaa ehkäisemään teollisuuden konevikoja. Moninkertaisesti palkittu MOBILITY DOCK mahdollistaa sähköauton lataamisen mistä tahansa kodin pistorasiasta, millä tahansa tyypin 2 latauskaapelilla.
  ”Samaan aikaan olemme jatkaneet tuotevalikoimamme laajentamista strategisesti tärkeällä teollisuuden tiedonsiirron alueella. Pelkästään tällä alueella pystyimme kasvattamaan liikevaihtoa selvästi enemmän, kuin koko LAPP-konsernissa keskimäärin”, lisää innovaatio- ja teknologiajohtaja Georg Stawowy.

 3. Haastavat markkinat, vahvat asiakassuhteet

  Ludwigsburgin logistiikka- ja palvelukeskuksen varasto Saksassa

  Yksi tärkeä painopiste on digitaalisen myynnin laajentaminen. ”Asiakaskeskeisiä ratkaisuja tarjoavassa liiketoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota oikeiden prosessien luomiseen ja lisäarvon tarjoamiseen asiakkaille”, myynti- ja markkinointijohtaja Christoph Hiller korostaa. LAPP:n päämarkkinat ovat edelleen kone- ja laitostekniikka. Muita tärkeitä markkinoita ovat infrastruktuuri, elintarviketeollisuus, logistiikka ja energia-alalla erityisesti aurinkosähkö ja liikkuminen. Esimerkiksi:

  Kehitystyö yhdessä asiakkaiden kanssa

  LAPP Singaporen tiimi kehittää nopean prototypoinnin avulla ratkaisuja intralogistiikan alalle yhdessä suuren kansainvälisen asiakkaan kanssa. Perinteisessä kehitysprosessissa rakennetaan ja testataan ensin vaativia näytteitä. Nykyään fyysisiä näytteitä luodaan 3D-tulostuksen avulla ja haptiikka, optiikka, käsittely ja kokoonpano tarkistetaan tuotannossa ja asiakkaan luona. Tämä nopeuttaa innovaatioprosessia.

  700 kilometriä kaapelia megalentoasemalle

  Marraskuussa 2024 Korean Incheonin lentoaseman odotetaan olevan maailman kolmanneksi suurin kansainvälinen lentoasema, jonka kapasiteetti on 106 miljoonaa matkustajaa vuodessa. LAPP:n liitäntäratkaisut varmistavat 60 uuden matkustajasillan sekä matkatavaroiden käsittelyjärjestelmän turvallisen ja luotettavan toiminnan. Valmistuttuaan kuljetusmekanismi tulee olemaan 184 kilometrin pituinen. Kokonaisuudessaan LAPP Korean tiimi on toimittanut jo yhteensä 700 kilometriä kaapelia.

  Vaihtoehtoisten energialähteiden markkinat tulevaisuudessa

  Aurinkosähkö- ja tuulivoiman liitäntäratkaisujen lisäksi vaihtoehtoisten energian varastointijärjestelmien ja energialähteiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti: LAPP on toimittanut korealaiselle LG Energy Solutionille, joka on johtava litiumioniakkujen ja energian varastointijärjestelmien valmistaja, 338 kilometriä kaapelia, 393:een energian varastointijärjestelmään.

  Hollantilaiselle Nedstackille, joka on johtava suorituskykyisten polttokennoratkaisujen toimittaja, LAPP on kehittänyt räätälöityjä ”plug and play” -kokoonpanoratkaisuja erilaisille polttokennojärjestelmille. Näin asiakas pystyi vähentämään kustannuksia ja standardoimaan kaapelointiratkaisunsa.

  Vetyteknologia on myös jännittävä tulevaisuuden teema LAPP:lle. LAPP on toimittanut Maximator Hydrogenille, joka on johtava vetyasemien valmistaja,
  räätälöityjä liitäntäratkaisuja, jotka täyttävät korkeat turvallisuusvaatimukset erityisesti räjähdyssuojauksen osalta. 

 4. Työntekijöiden motivointi kulttuurin muutoksen kautta

  Vahvan tilauskannan ja Strategia 2027 -ohjelman kunnianhimoisten tavoitteiden myötä, LAPP on pystynyt lisäämään työntekijöidensä määrää merkittävästi. LAPP:n palveluksessa oli 30.9.2022 maailmanlaajuisesti 5 055 työntekijää, mikä on 10,2 prosenttia enemmän, kuin edellisenä vuonna. ”Haluamme saada LAPP:n palvelukseen alan parhaat osaajat, kehittää heidän ammattitaitoaan ja sitouttaa heidät yritykseen. Tämä on mahdollista vain jatkuvan muutoksen ja elinikäisen oppimisen kulttuurin avulla”, Matthias Lapp sanoo. ”Tämä näkyy myös organisaatiorakenteessa, joka perustuu uudenlaiseen globaaliin ja monialaiseen yhteistyöhön. Vain tällä tavoin voimme menestyä entistä paremmin ja nopeammin markkinoilla.”

  Yrityksen muutosprosessissa tärkeä osatekijä on kulttuurin muutos, jonka LAPP aloitti neljä vuotta sitten. Siinä on onnistuttu: esimerkiksi ilmapiiritutkimuksissa tyytyväisten työntekijöiden osuus on noussut 12,8 prosenttiyksikköä 87,5 prosenttiin. Tärkein työnantajan vetovoimaa kuvaava indikaattori – suosittelun todennäköisyys – puolestaan kasvoi 10 prosenttiyksikköä. ”Olen tyytyväinen, että ponnistelumme saa tunnustusta. Meillä on kuitenkin vielä pitkä matka edessämme. Konsernin eri osien on kasvettava maailmanlaajuisesti lähemmäksi toisiaan. Vaikka aloitimme varhain, olemme vielä muutoksen alkuvaiheessa”, Matthias Lapp sanoo.

 5. Kohti kestävää kehitystä

  Markkinoilla LAPP asemoituu kestävän kehityksen alalle ja tarjoaa tuotteita erityisesti aurinko- ja tuulivoimateollisuuteen, raideliikenteeseen ja sähköautojen latausinfrastruktuuriin. Keskeinen tunnuslauseemme on ”aloita itsestäsi”. Kaikkia LAPP:n kansallisia yrityksiä kannustetaan käyttämään rakennuksiaan ja tuotantolaitoksiaan mahdollisimman energiatehokkaasti. Toimipisteiden on mahdollisuuksien mukaan ostettava vihreää sähköä tai operoitava omia aurinkosähköjärjestelmiään.

  Kestävällä kehityksellä on tärkeä rooli myös logistiikassa. Hajautettuja varastoja ja toimituskumppanuuksia käytetään kuljetusmatkojen minimoimiseksi. Esimerkiksi kuorma-autojen kapasiteetin käyttöaste on noussut 60 prosentista 80 prosenttiin, ja kuljetusmatkat ovat lyhentyneet kolmanneksella. LAPP:n sitoutuminen kestävään kehitykseen kohdistuu myös erityisesti tuotteisiin ja valmistusprosessiin. LAPP on sitoutunut raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön sekä kemikaalien ja jätteiden ympäristöystävälliseen käsittelyyn.

Näkymät kuluvalle tilikaudelle 2022/2023
Kohonnut inflaatio, materiaalien saatavuuteen liittyvät jatkuvat epävarmuustekijät sekä geopoliittisten jännitteiden taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset leimaavat myös kuluvaa tilikautta. ”Näistä haastavista olosuhteista huolimatta hyvä kysyntätilanne ja korkea tilauskanta rohkaisevat meitä”, Matthias Lapp sanoo. Hän lisää: ”Toimitusketjumme joustavuus oli keskeinen menestystekijä päättyneellä tilikaudella. Aiomme jatkaa toimintamme kehittämistä.”LAPP panostaa myös määrätietoisesti maailmanlaajuisen myynti-, hankinta- ja tuotantoverkoston luomiseen. Samalla tavoin LAPP aikoo jatkaa panostustaan digitalisointiin, innovointiin ja kestävään kehitykseen. ”Ja ennen kaikkea työntekijöihimme, jotka ratkaisevat kaiken”, Matthias Lapp korostaa. Kuluvalla tilikaudella 2022/2023, yhtiö odottaa tällä hetkellä maltillista liikevaihdon kasvua.