jakelukiskot

periaatekuva-kiskot

Jakelukiskojärjestelmä on investointi-ja käyttökustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu. Muutostilanteessa tuotantotilan laitesijoittelua voidaan muuttaa ja täydentää joustavasti minimoiden tuotannon ja sähkönjakelun häiriöt ja käyttökeskeytykset. Lisäarvoa saadaan esimerkiksi eri energiajärjestelmien kuten raaka-aineputkistojen, paineilman, hitsauskaasujen ja jäähdytysveden yhteiskannakoinnilla sekä integroiduilla mittaus- ja ohjausjärjestelmillä. Jakelukiskojärjestelmien ja -sovellusten korkea esivalmistusaste lyhentää myös merkittävästi sähköistysprojektien läpimenoaikoja. Käyttökohteet, asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä konesalien saneerauksessa ja uudisrakentamisessa. Jakelukiskojen käyttö kiinteistöjen pystynousuina on yleistynyt.

Etuja mm.

  • Järjestelmän selväpiirteisyys ja pieni tilantarve.
  • Järjestelmän joustavuus ja muunneltavuus. Virranottimia voidaan liittää ja siirtää kiskon ollessa jännitteinen, jolloin vältytään pääjakelua haittaavilta jännitekatkoksilta ja kerrosten välisten palokatkojen avauksilta. 
  • Palokuormituksen pienenevät kaapelieristeiden vähentyessä. 
  • Pitkät nousukaapelit jäävät pois. 
  • Pääkeskukset pienenevät, mahdolliset nousukeskukset jäävät pois. 
  • Kaapelihyllyt vähenevät ja kevenevät. 
  • Kiskoa voidaan käyttää työmaa-aikaiseen sähkönjakeluun. 
    Kiskojärjestelmä voidaan integroida keskitetyn energianmittausjärjestelmän kanssa. 

Lue lisää jakelukiskoesitteestämme, löydät sen oikeasta reunasta!

jl-jakelukiskot-18

JL-jakelukiskot

Käyttökohteita ovat esimerkiksi kokoonpano-, konepaja- ja muoviteollisuus.

jku-virranottimet

JKU-virranottimet

JKU-virranottimet tyypitetään aina asiakkaan erittelyn mukaisesti.

DT-kiskot

DT-jakelukiskot

Nimellisvirroille
160, 250, 400,
630 ja 800 A.
Myös alumiinijohdin versio!