Lapp Connectolle ennakkoluuloton edelläkävijä -huomionosoitus Suomen Punaiselta Ristiltä

Punainen Risti jakaa vuosittain Ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia yrityksille, yhteisöille ja ihmisille, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhdenvertaisuutta. Tunnustuksen tavoitteena on nostaa esille toimijoita, jotka edistävät ihmisten yhdenvertaista kohtelua suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskeistä on myös myönteisten asenteiden edistäminen ja avoin tosiasioihin perustuva keskustelu.
 
SPR Savo-Karjalan piiri päätyi jakamaan vuonna 2019 huomionosoituksen kahdelle eri taholle, koska valinnan tekeminen kahden mainion välillä osoittautui mahdottomaksi tehtäväksi! Pohjois-Savossa huomionosoituksen sai Lapp Connecto Oy.

Lapp Connecto Oy -Maahanmuuttajia työllistävä yritys Vieremällä

Kaapeli- ja johdinsarjoja kone- ja laiterakennuksen tarpeisiin valmistava Lapp Connecto Oy:n toimipiste Vieremällä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Toimipisteitä on myös Hyvinkäällä ja Puolassa.

Yritys on palkannut jo usean vuoden ajan maahanmuuttajia ja kouluttaneet heitä omassa yksikössään. Yritykselle ei ole niinkään merkinnyt ihmisen koulutus ja tausta – vaan halu oppia uutta. Maahanmuuttajat pitävät Lapp Connecto Oy:stä ja haluavat sinne töihin. Työnantaja on lisäksi kouluttanut omaa henkilöstöään siihen, kuinka kohdataan maahanmuuttaja ja mitä heidän perehdytyksessään tulee huomioida, että kokonaisuudesta saadaan kaikkien kannalta paras mahdollinen.

Lapp Connecto Oy:n toiminta maahanmuuttajien kanssa on ollut rohkeaa ja ennakkoluulotonta.

Lapp Connecto Vieremän väki otti ilolla vastaan tunnustuksen

Tässä Vielä Lapp Connecto Oy Vieremän tehtaanjohtaja Janne Rautulan haastattelu.

K: Mistä teillä lähti liikkeelle ajatus ja uskallus lähteä palkkaamaan maahan muuttaneita henkilöitä yritykseen? 
V: Meillä on tuotantolaitoksena usein resurssitarpeita, ja ajoittain myös haasteita työvoiman saamisessa. Olemme ennakkoluulottomasti lähteneet hakemaan työvoimaa yritykseemme, kansallisuudesta riippumatta, järjestämällä esimerkiksi tutustumiskäyntejä. Sitä kautta taas on syntynyt kieli- ja työharjoitteluja, usein myös maahanmuuttajien kanssa.

K: Montako kansallisuutta teillä suunnilleen on työskennellyt?
V: Tällä hetkellä meillä työskentelee noin kymmenen eri kansallisuutta, mm. Suomi, Thaimaa, Bulgaria, Venäjä, Viro, Iran, Ukraina, Nicaragua.

K: Ovatko maahan muuttaneet tuoneet mukanaan jotain uutta teidän yritykseenne?
V: Me koemme suureksi rikkaudeksi monikulttuurisen työpaikkamme. Työyhteisöä monikulttuurisuus on rikastanut paljon, ja asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat muuttuneet vuosien varrella. Suomi, kun on kuitenkin pieni maa, meillä ulkomaalaistaustaiset työkaverit ovat auttaneet laajentamaan ja parantamaan koko henkilöstön maailmankatsomusta ja suvaitsevaisuutta. Olemme myös saaneet roppakaupalla iloista, rehtiä ja reilua asennetta työtä ja toisia työntekijöitä kohtaan.


K: Mitkä ovat olleet parhaita onnistumisia matkan varrella?
V: Kielitaito ja kommunikointi on kehittynyt puolin ja toisin. Tärkein onnistuminen monikulttuurisuudessa on kuitenkin se, että olemme saaneet hyviä työntekijöitä, mahtavia kollegoita ja pitkiä työsuhteita.


K: Onko kenties jotain tulevaisuuden suunnitelmia monikansallisuuden suhteen, joita uskallatte mainita jo nyt? 
V: Olemme osa globaalia LAPP-konsernia, meille monikansallisuus on luonnollinen osa yrityksemme toimintakulttuuria. Tulevaisuudessakin jatkamme henkilöstön kehittämistä ja pidämme kiinni rikkaasta työyhteisöstämme.